• https://www.facebook.com/pages/Baymak-Kombi-%C3%87ankaya-Servisi-Ankara/611348452342709?ref=hl
                                     
    ÖZEL SATIŞ & SERVİS
 

BAYMAK KOMBİ ARIZA KODLARILAMBERT Lx 24 Fi

Ar›za durumunda, LCD ekranda hata kodu goruntulenmektedir. Resetlenebilir ar›zalarda, LCD ekran›n sol

alt koflesinde “RESET” yaz››goruntulunecektir. Merkezi ››ma ayar du.mesini RESET konumuna cevirerek

reset tuflu sonene kadar bekleyiniz. Ar›an› devam etmesi durumunda mutlaka yetkili servise haber

verilmelidir.

LCD ekranda goruntulenebilecek ar›a kodlar›afla.›a belirtilmifltir.

ARIZA KODU ARIZA TANIMI COZUM

A01 Baflar›s›z ateflleme Cihaz› resetleyin. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

A03 Emn. termostat› ar›zas› Cihaz› resetleyin. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E03 Hava bas›nc anahtar› ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E05 C›k›s suyu sensor ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E06 Kullan›m suyu sensor ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E10 Dufluk su bas›nc› ar›zas› Sisteme su bas›n›z (bkz sayfa 5).

Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E26 Afl›r› ›s›nma ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

İDEE KOMBİ UYARI TABLOSU
Ar›za durumunda, LCD ekranda hata kodu goruntulenmektedir. Resetlenebilir ar›zalarda, LCD ekran›n sol

alt koflesinde “RESET” yaz››goruntulunecektir. Merkezi ››ma ayar du.mesini RESET konumuna cevirerek

reset tuflu sonene kadar bekleyiniz. Ar›an› devam etmesi durumunda mutlaka yetkili servise haber

verilmelidir.

LCD ekranda goruntulenebilecek ar›a kodlar›afla.›a belirtilmifltir.

ARIZA KODU ARIZA TANIMI COZUM

A01 Baflar›s›z ateflleme Cihaz› resetleyin. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

A03 Emn. termostat› ar›zas› Cihaz› resetleyin. Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E03 Hava bas›nc anahtar› ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E05 C›k›s suyu sensor ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E06 Kullan›m suyu sensor ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E10 Dufluk su bas›nc› ar›zas› Sisteme su bas›n›z (bkz sayfa 5).

Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›z

E26 Afl›r› ›s›nma ar›zas› Ar›za devam ederse yetkili servisi aray›n›zLINA5 AVANT


Baymak Baxi Luna Kombi

E01 Gaz Beslemesi Blokaj Arızası Cihazınızı resetleyin (3 saniye basılı tutun)

E02 Emniyet Sensör Arızası Cihazınızı resetleyin (3 saniye basılı tutun)

E03 Baca Termostat Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E04 Geçici Alev Kaybı Güvenlik Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E05 Isıtma devresi NTC Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E06 Kullanım Suyu NTC Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E10 Düşük Su Basıncı Bar Basıncını Kontrol Ediniz. İdeal su basınç değerleri 1,5-2 arasında olması gerekir.

E25 Min.Sıcaklık Uyarısı Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E35 Alev Oluşumu Arızası Cihazınızı Resetleyin.(2 saniye basılı tutun)

E80 Devresel Kontrol Sistemi Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E97 Yanlış Enerji Beslemesi Elektrik Ferkansı Frekans değerini kontrol ediniz

E98 – E99 Ana Kontrol Panosu Elektriksel Arıza Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

Baymak Eco Kombi

E01 Başarısız Ateşleme Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

E02 Emniyet Termostatı Arızası Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

E03 Atık Gaz/ Hava Basınç Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E05 Çıkış Suyu Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E06 K ullanım Suyu Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E10 Düşük Basınç Arızası Bar Basıncını Kontrol Ediniz. İdeal su basınç değerleri 1,5-2 arasında olması gerekir.

E25/ E26 Muhtemel Pompa Blokaj Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız.

E35 Alev Oluşum Arızası Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

E96 Voltaj Düşmesi İle Kapanma Kombi otomatik resetlenir

Baymak Luna Kombi

E01 Gaz beslemesi, blokaj arızası Kombiyi resetleyin

E02 E mniyet termostatı arızası Kombinizi resetleyin, 3 saniye bekleyin

E03 Baca termostat hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E05 NTC Isıtma arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E06 NTC Sıcak su arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E10 Düşük su basıncı arızası Bar basıncını kontrol edin. (1,5–2 aralığında olmalıdır.)

E25 Aşırı sıcak arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E35 Alev Oluşumu Arızası Reset tuşuna 3 saniye basılı tutunuz

E80 Devresel sistem hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E97 Yanlış enerji beslemesi Cihazın fişini çıkarıp, yeniden takın

E98 Ana kontrol panosu arızası Baymak kombi servisi personelini çağırın

Baymak Star Kombi

E10 Dış ortam sıcaklık sensörü hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E20 NTC sensörü hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E28 Baca sensörü arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E50 Sıcak su sensörü arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E110 Emniyet termostatı baca gazı sensör arızası Kombiye reset atmanız gerekmektedir.

E119 Su basınç arızası. Bar değerlerini kontrol ediniz. 1,5 -2 arasında olması gerekir.

E125 Sirkülasyon hatası. Sistem de hava olabilir. Kombiyi resetleyiniz.

E130 Baca sensörü aşırı ısınma hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E133 Gaz yetersiz. Kombiye gazın gelip gelmediğini kontrol ediniz.

E151 Kombi beyin kartı hatası. Ateşleme ve alev hissedici elektrotların konumunu kontrol ediniz.

E156 Yüksek yahut düşük voltaj arızası. Cihaza regülatör (voltaj düzenleyici) taktırmanız gerekmektedir.

E160 Fan arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E193 Sistem de aşırı hava bulunmakta Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

Baymak Energy Kombi

E01 Ateşleme Arızası Kombinizi resetleyin

E02 Emniyet termostat hatası Kombinizi resetleyin

E03 Atık gaz termostat hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E05 Çıkış suyu sensör arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E06 Sıcak su sensör arızası (Kullanım suyu) Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E10 Düşük su basıncı arızası Bar basıncını kontrol edin. (1,5–2 aralığında olmalıdır.)

E25 – E26 Pompa blokaj problemi Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

E35 Alev Oluşumu Arızası Kombinizi resetleyin

E96 Düşük voltaj arızası Kombiniz kendiliğinden kapanır